Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Proiecte - 2021

- HOTARARE Proiect NR.66 - privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020 -2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.63 - pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Buda in calitate de asociat - membru la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei " ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.60 - privind aprobarea actualizarii "Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate" al primarului comunei Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.58 - privind aprobarea "Planului anual de asistenta medicala comunitara anul 2021 " de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.56 - privind aprobarea Protocolului de colaborarea dintre Primaria Buda si Cabinet Medicina de Familie Gavrila Florescu Dragos in vederea asigurarii unor servicii sociale si medicale integrate in vederea imbunatatirii starii de sanatate a unor grupe vulnerabile ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.50 - privind aprobarea suplimentarii Organigramei si Statului de functii din cadrul UAT Comuna Buda, judetul Buzau, cu 10 posturi contractuale de asistenti personali ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.46 - privind stabilirea salariilor de baza la Gradatia 0 pentru persoanele angajate in Cabinetul Primarului si Cabinetul Viceprimarului din cadrul Primariei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.40 - privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.37 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activităţilor autofinanţate pe anul 2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.34 - proiectului de hotarare privind aprobarea amplasementelor statiilor publice aflate pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale Buda, judetul Buzau .. AICI

- HOTARARE Proiect NR.31 - proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu indicele inflatiei pentru anul fiscal 2022 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.22 - privind utilizarea excedentului bugetar ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.19 - privind modificarea pozitiei nr.108 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.10 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.7 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ BUZAU 2020" , la care orasul/comuna este membru asociat ... AICI