Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Proiecte - 2021

- HOTARARE 37 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli sial activităţilor autofinanţate pe anul 2021 ... AICI

- HOTARARE 34 - proiectului de hotarare privind aprobarea amplasementelor statiilor publice aflate pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale Buda, judetul Buzau .. AICI

- HOTARARE 31 - proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu indicele infiatiei pentru anul fiscal 2022 ... AICI