Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii noiembrie 2021

Dispozitia Nr.273/23.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei LAZARESCU PAULA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.272/22.11.2021 privind incetarea contractului de munca al doamnei CALITEANU MARIAS asistent persoanal al persoanei cu handicap CONSTANTIN MITI

Dispozitia Nr.271/19.11.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei NEGREA IONUT

Dispozitia Nr.270/19.11.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru ENACHE CATALIN 

Dispozitia Nr.269/19.11.2021 privind incetarea alocatlel de sustinere a familiei pentru FILIMON VIOLETA

Dispozitia Nr.268/19.11.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru TANASE MARINELA

Dispozitia Nr.267/19.11.2021 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MANESCU ION

Dispozitia Nr.266/19.11.2021 

Dispozitia Nr.265/19.11.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MARIOARA MI NELAS cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.264/19.11.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.263/19.11.2021 privind aprobarea reluarii platitii ajutoritlui social domnului/doamnei FISTAC STELICA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.262/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei RADU DORINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.261/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei LACATUS BITA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.260/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei RADUCAN LILIA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.259/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei LEOPEA MILICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.258/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU RADITA cu  domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.257/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului /doamnei TAGARICI RAMONA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.256/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei CALIN TUDOR cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.255/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei NICULITA DANIELA cu domiciliul in comuna Buda, judetu Buzau

Dispozitia Nr.254/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LAZARESCCU PAULA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.253/19.11.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei LACATUS ANA CATALINA

Dispozitia Nr.252/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LACATUS ANA CATALINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.251/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei,DUMITRU STANCA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.250/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LACATUS COMAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.249/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, MIRCEA NICUSOR cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.248/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, IORDAN PETRICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.247/18.11.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in sedintă ordinara pe luna NOIEMBRIE 2021

Dispozitia Nr.246/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 1, corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Dragulin Victor, avand functia contractuala de Consilier in cadrul Cabinetului Primarului Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.245/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 3 ,corespunzatoare transei de vechîme in munca doamnei Maria lonela , avand functia contractuala de Referent in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.244/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 4 ,corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Tatula lon, avand functia publica de Referent superior in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.243/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 1, corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Rapeanu Liviu, avand functîa contractuala de Sofer in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.242/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 5, corespunzatoare transei  de vechime in munca domnului Butnarus Costel, avand functia contractuala de Sofer I in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.241/16.11.2021 privind stabilirea procedurii de lnventariere a mijloacelor fixe materialelor și valorilor bănesti, apartinand domeniului public și privat al comunei Buda, judetul Buzau pe anul 2021

Dispozitia Nr.240/03.11.2021 privind acordarea unui ajutor de deces in suma de 500 lei domnului MOISE VASILE ,cu domiciliul in Comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.239/02.11.2021 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitii octombrie 2021

Dispozitia Nr.238/21.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Buda, judetul Buzau in sedinta ordinara pe luna Octombrie 2021

Dispozitia Nr.237/19.10.2021 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei STROE GABRIELA LUMINITA , asistent personal al persoanei cu handicap BUZATELU STANCA

Dispozitia Nr.236/18.10.2021 privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.235/13.10.2021 privind modificarea alocatiei de suutinere a familiei domnului/doamnei DOBRIN NELU

Dispozitia Nr.234/13.10.2021 privind modificarea alocatiei de sustinerea familiei domnului/ doamnei CRACIUN ANA MARIA

Dispozitia Nr.233/13.10.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei TANASE MARINELA

Dispozitia Nr.232/13.10.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei BIJRDULEA RAMONA 

Dispozitia Nr.231/13.10.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei IORDACHE VIOLETA

Dispozitia Nr.230/13.10.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MIRCEA SORIN TUDOREL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.229/13.10.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/ doamnei MARIOARA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

 Dispozitia Nr.228/13.10.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei GRIGORAS AURELIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.227/13.10.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna RADU DORINA

Dispozitia Nr.226/13.10.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei LACATUS MARIANA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.225/13.10.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/ doamnei MIRCEA SORIN TUDOREL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.224/13.10.2021 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MIRCEA SORIN TUDOREL

Dispozitia Nr.223/13.10.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei IORDAN GINEL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.222/13.10.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social unor beneficiari cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.221/13.10.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LACATUS VASILE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.220/13.10.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/ dnei,ANDRONACHE NICOLAE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.219/13.10.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei,TAGARICIU ANICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.218/13.10.2021 privind acordarea stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.217/05.10.2021 privind constituirea "Comisiei de receptie finala" pentru obiectivele de investitii  “Construire teren multisport comuna Buda ,judetul Buzau “ si “Amenajare teren joaca sat Buda comuna Buda“

Dispozitia Nr.216/04.10.2021 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.215/04.10.2021 privind acordarea stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitii septembrie 2021

Dispozitia Nr.214/24.09.2021 privind desemnarea doamnei BATAE CORNELIA ,inspector superior persoana responsabila in cadrul Primariei comunei Buda, judetul Buzau cu informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

Dispozitia Nr.213/24.09.2021 privind acordarea stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.212/24.09.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna NICULITA ANIELA

Dispozitia Nr.211/24.09.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna MARIOARA MINELAS

Dispozitia Nr.210/24.09.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședintă de indata pe luna Septembrie 2021

Dispozitia Nr.209/22.09.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei PRUNICA NICULINA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.208/22.09.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei SLABU ELENA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.207/22.09.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei BUICA MIHAIL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.206/22.09.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social unor beneficiari 

Dispozitia Nr.205/22.09.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei JITARU SANDICA NICUTA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.204/22.09.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședinta ordinara pe luna Septembrie 2021

Dispozitia Nr.203/20.09.2021 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav CRACIUN DUMITRU COSTEL, domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau 

Dispozitia Nr.202/06.09.2021 privind  acordarea  unui  ajutor  de deces  in suma  de 500 lei domnului LAZARESCU SEBASTIAN, cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau, pentru defunctul LAZARESCU VASILE

Dispozitii august 2021

Dispozitia Nr.201/25.08.2021 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei CALIMENT RAMONA , asistent personal al persoanei cu handicap BRAN CRISTINA MIRABELA

Dispozitia Nr.200/25.08.2021 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei CRACIUN PETRICA ANGELICA  asistent personal al persoanei cu handicap CRACIUN DUMITRU

Dispozitia Nr.199/25.08.2021 privlnd aprobarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei BATAE MARIANA , domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau  

Dispozitia Nr.198/23.08.2021 privind convocarea Consliului local Buda, judetul Buzau, in ședintă ordinara pe luna AUGUST 2021

Dispozitia Nr.197/23.08.2021 privind numirea doamnei BATAE CORNELIA in calitate de curator al persoanei cu handicap grav BATAE MARIANA, domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.196/16.08.2021 privind  acordarea  unui ajutor de urgenta in suma de 500 leî domnului GRIGORE EMIL, cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau, pentru defunctul Turcanu Alexandru

Dispozitia Nr.195/16.08.2021 privind respingerea acordarii venitului minim garantat domnului/doamnei CRISTEA MARIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.194/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU COSTEL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.193/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/ doamnei MIRCEA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.192/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei BIRA VIRGIL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.191/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MANESCU SANDU SEBASTIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.190/16.08.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru unii beneficiari de ajutor social

Dispozitia Nr.189/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei ANDRONACHE NICOLAE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.188/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei CALINESCU CATERINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.187/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei NEDELCU MARIUS GIANI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.186/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU MIOARA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.185/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei TURCANU ALEXANDRU cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitii iulie 2021

Dispozitia Nr.184/28.07.2021 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare domnului MIROIU IORDACHE, domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.183/26.07.2021 privind incadrarea si stabilirea salariu lui de baza, doamnei DOBRIN MARIA , pe functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetuI Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.182/23.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.181/22.07.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședinta ordinara pe luna IUNLIE      2021

Dispozitia Nr.180/19.07.2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Buda si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara

Dispozitia Nr.179/19.07.2021 privind desernnarea persoanelor responsabile de avertizarea alarmare si evacuare a populatiei din satul Mucesti Danulesti, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.178/19.07.2021 privind desemnarea persoane lor responsabile de avertizarea, alarmare si evacuarea populatiei din satul Alexandru Odobescu, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.177/19.07.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de avertizarea, alarmarea si evacuarea populatiei din satul Spidele, comuna Buda , judetul Buzau

Dispozitia Nr.176/19.07.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de avertizarea, alarmarea si evacuarea populatiei din satul Buda, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.175/19.07.2021 privind desemnarea persoane lor responsabile de avertizarea alarmare si evacuare a populatiei din satul Valea Larga, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.174/13.07.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, CALIN CAMELIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.173/13.07.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, MARIOARA MINELAS cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.172/13.07.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei IORDAN PETRICA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.171/13.07.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru unii beneficiari de ajutor social

Dispozitia Nr.170/13.07.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei TAMPURICA MARIANA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.169/02.07.2021 privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.168/02.07.2021 privind aprobarea procedurii operationale PANTOUFLAGE si desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.167/02.07.2021 privind aprobarea completarii art.2 al Dispozitiei nr 258/30.09.2019 cu procedură de sistem formalizate pe activităti desfăsurate de personalul din aparatul de specialitate al primarului

Dispozitia Nr.166/02.07.2021 privind aprobarea Planului anual de formare profesionala a functionarilor din cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.165/02.07.2021 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau