Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Anunt Concesiune - 05 iulie 2021

  1.  Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Buda, Strada Principala, nr.640, Comuna Buda, judeţul Buzau, telefon 0238775345, fax 0238775345, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobil teren in suprafaţă de 2095 mp situat in satul Spidele, comuna Buda , judeţul Buzău si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 210 , aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu număr cadastral 20463. Imobil teren in suprafaţă de 725 mp situat in cătunul Fundul Budei ,satul Buda, comuna Buda ,judetul Buzau si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 204, aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu număr cadastral 20461.

Citește mai mult:Anunt Concesiune - 05 iulie 2021

CONCESIUNE - ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICA - 06.05.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICA

1.Informaţii generale privind concedentul :

Primaria comunei Buda ,judeţul Buzău ,Cod fiscal 3662444,tel/fax 0238775345,adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

  2.1 Imobil   teren in suprafaţă de 2095 mp  situat  in satul Spidele ,comuna Buda ,judeţul Buzău  si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 210 , aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu  număr cadastral 20463 .

  2.2 Imobil teren in suprafaţă de 725 mp  situat  in cătunul Fundul Budei ,satul Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau  si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 204 ,aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu  număr cadastral 20461.

  2.3 Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 si conform Hotarărilor Consiliului local Buda nr.8 si nr.9 din 31.03.2021.

Citește mai mult:CONCESIUNE - ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICA - 06.05.2021

REZULTATUL - selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de ,,Inspector, clasa I, gradul profesional asistent"

REZULTATUL


selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de ,,Inspector, clasa I, gradul profesional asistent" la compartimentul contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buda, judetul Buzau


Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) si art. 50, alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de 1nscriere:

GENERIC35BW120210328215841

• Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 01.04.2021, ora10:00, la sediul Primariei comunei Buda.

• Afisat astazi, 29.03.2021, ora 15:00, la sediul si pe site-ul Primariei comunei Buda.

DOCUMENTUL AICI