Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

RAPOARTE

Autorizare de construire sau desfiintare Septembrie 2023

Lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite 2023

Lista autorizatii de constructie sau desfiintare emise sau prelungite 2023

RAPORT ANUAL 1061/ 28.02.2023 - privind transparenta decizionala 

RAPORT ANUAL 28/ 27.01.2020 - privind starea economica ,social si de mediu a unitatii administrative teritoriale Buda