Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2018

HOTARARE nr.32 din 27.12.2018

 HOTARARE nr.30 din 17.12.2018

HOTARAREA nr.28 DIN 22.06.22018 - privind aprobarea suplimentarii Organigramei si Statului de functii al Primari ei Comunei Buda, judetul Buzau , pentru anul 2018 cu 5 posturi
vacante de asistent personal

 HOTARARE nr.27 din 30.09.2018

 HOTARARE nr.23/ 24/ 25/ 26/ 2018

 HOTARARE nr.20/ 21/ 22 

 HOTARAREA NR.19 din 30.08.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020 a comunei Buda ,judetul Buzau

 HOTARARE nr.17 din 28.06.2018 privind aprobarea implementarii proiectului Modernizare ulita 2 sat Alexandru Odobescu ,cu lungimea de 735 ml ,comuna Buda ,judetul Buzau «

 HOTARARE nr.16 din 28.06.2018 privind aprobarea suplimentarii Organigramei si Statului de functii al Primari ei Comunei Buda, judetul Buzau , pentru anul 2018 cu 5 posturi
vacante de asistent personal

 HOTARARE nr.15 din 31.05.2018 de aprobare a promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 - 25+500, Buda - Alexandru Odobescu - Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău" şi a acordului de parteneriat Între UAT Judeţul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia

 HOTARARE nr.14 din 29.03.2018 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru detinerea sau utilizarea de echipamente si utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc ,
infrastructura publica locala, potrivit art.486 aL2 din Codul fiscal

 HOTARARE nr.13 din 29.03.2018 privind aprobarea delegarii Serviciului public de salubrizare al comunei Buda ,judetul Buzau

 HOTARARE nr.12 din 28.02.2018 privind aprobare a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului ,, Modernizare si dotare Dispensar uman in comuna Buda, Judetul Buzau"

  HOTARARE nr.11 din 28.02.2018 privind aprobare a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului Reabilitare, Extindere si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, sat Buda, Comuna Buda, Judetul Buzau

 HOTARARE nr.10 din 28.02.2018 pentru aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

HOTARARE nr. 9 din 13.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2018 ...

HOTARARE nr. 8 din 13.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar din sursa A ca sursa de finantare in anul 2018 ...

HOTARARE nr. 7 din 13.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar din sursa E ca sursa de finantare in anul 2018 ...

HOTARARE nr. 6 din 13.02.2018 privind aprobarea "Programului de achizitii publice pe anul 2018" al Consiliului Local Buda ...

HOTARARE nr. 5 din 05.02.2018 privind renegocierea salariilor de baza si stabilirea "Gradatiei 0" pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Buda ...

HOTARARE nr. 4 din 31.01.2018 - privind aprobarea "Planului de lucrari de interes local" pentru anul 2018 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor benificiare de ajutor social ...

HOTARARE nr. 3 din 31.01.2018 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala" la nivelul Comunei Buda...

HOTARARE nr. 2 din 31.01.2018 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol incepand cu 1 Ianuarie 2018 ...

HOTARARE nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local de 568561,36 lei a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2017 in cuantum de 239408,25 lei...