Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2022

HOTARARE nr. 37/24.11.2022 - privind promovarea de catre UAT Buda a proiectului " Infiintarea Centrului Comunitar Integrat in comuna Buda" in cadrul PNRR

 HOTARARE nr. 36/24.11.2022 - privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 35/24.11.2022 - privind alocarea din buget local a sumei de 30.000 lei necesara pentru cadourile a 309 elevi din cadrul Scolii Gimnaziale Buda cu ocazia serbarii pomului de Craciun 

HOTARARE nr. 34/24.11.2022 - privind rectificarea nr.6 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HOTARARE nr. 33/27.10.2022 - privind rectificarea nr.5 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

HOTARARE nr. 32/27.10.2022 - privind aprobarea actualizarii "Planului de analiza si acoperire a riscurilor" la nivelul comunei Buda, judetul Buzau 

HOTARARE nr. 31/28.09.2022 - privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HOTARARE nr. 30/22.09.2022 - privind aprobarea modalitati de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 29/22.09.2022 - privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HOTARARE nr. 28/13.09.2022 - privind aprobarea "Planului local de actiune pentru comunitatea de romi" de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau pentru perioada Iulie - Decembrie 2022.

HOTARARE nr. 27/10.08.2022 - pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico - econimici ai obiectivului de investitii " Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Buda, judetul Buzau" - etapa II si acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare aferente cletuielilor implementarii proiectului.

HOTARARE nr. 26/10.08.2022 - privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii " Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Buda, judetul Buzau - etapa II" si participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.

HOTARARE nr. 25/28.07.2022 - privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

HOTARARE nr. 24/30.06.2022 - privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul UAT Comuna Buda, judetul Buzau.

HOTARARE nr. 23/26.05.2022 - privind aprobarea documentatiei pentru organizarea licitatiei publice deschise, in vederea inchirierii spatiului aferent Pietei agroalimentare sat Buda, comuna Buda, judetul Buzau.

HOTARARE nr. 22/18.05.2022 - privind aprobarea participarii in cadrul proiectului "Dezvoltarea sistemului de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant" si "Realizare statii de incarcare pentru vehicule electrice".

HOTARARE nr. 21/28.04.2022 - privind aprobarea "PLANULUI URBANISTIC ZONAL" pentru "CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO PARTER + BAR CU BIROURI SI LOCUINTA DE SERVICIU LA MANSARDA" in comuna BUDA, sat Buda, judetul Buzau, beneficiar NASTASOIU NELU.

HOTARARE nr. 20/28.04.2022 - privind aprobarea majorarii unor taxe speciale locale aplicabile incepand cu data de 01.05.2022 la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 19/28.04.2022 - pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 - Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARARE nr. 18/28.04.2022 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

HOTARARE nr. 17/24.03.2022 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de invetar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda

HOTARARE nr. 16/24.03.2022 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a consilierilor locali care avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda

HOTARARE nr. 15/24.03.2022 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HOTARARE nr. 14/24.03.2022 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1 100 000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

HOTARARE nr. 13/24.02.2022 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Buda nr.28/28.10.2021 privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Comunei Buda de catre persoanele fizice

HOTARARE nr. 12/24.02.2022 - privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului local Buda ca membru in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de Director al Scolii Gimnaziale Buda

HOTARARE nr. 11/24.02.2022 - pentru aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2021

HOTARARE nr. 10/24.02.2022 - pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului Comunei Buda in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009" 

HOTARARE nr. 9/11.02.2022 - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.30 din 28.10.2021, anexa cerere de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Danulesti si Toropalesti peste albia raului Ramnicu Sarat, comuna Buda, judetul Buzau " si aprobarea acestora pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G nr.95/2021

HOTARARE nr. 8/11.02.2022 - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.32 din 28.10.2021, anexa cerere de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi comunale in Comuna Buda, judetul Buzau" si aprobarea acestora pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny" aprobat O.U.G. nr.95/2021

HOTARARE nr. 7/09.02.2022 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2022

HOTARARE nr. 6/09.02.2022 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pe anul 2022" al Consiliului local Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 5/27.01.2022 - privind aprobarea incheierii contractului de salubrizare pentru anul 2022, a tarifelor actualizate si noilor indicatori de performanta

HOTARARE nr. 4/27.01.2022 - pentru aprobarea "Planului anual de actiune in domeniul serviciilor sociale" la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau pentru anul 2022

HOTARARE nr. 3/27.01.2022 - pentru aprobarea "Planului de lucrari de interes local" pentru anul 2022 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social

HOTARARE nr. 2/27.01.2022 - pentru aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei domestice pe anul 2022 

HOTARARE nr. 1/27.01.2022 - privind aprobarea "Planului local de actiuni pentru comunitatea de rromi" de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau pentru anul 2022