Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2022

HOTARARE nr. 21/28.04.2022 - privind aprobarea "PLANULUI URBANISTIC ZONAL" pentru "CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO PARTER + BAR CU BIROURI SI LOCUINTA DE SERVICIU LA MANSARDA" in comuna BUDA, sat Buda, judetul Buzau, beneficiar NASTASOIU NELU.

HOTARARE nr. 20/28.04.2022 - privind aprobarea majorarii unor taxe speciale locale aplicabile incepand cu data de 01.05.2022 la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau

HOTARARE nr. 19/28.04.2022 - pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 - Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARARE nr. 18/28.04.2022 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

HOTARARE nr. 17/24.03.2022 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de invetar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda

HOTARARE nr. 16/24.03.2022 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a consilierilor locali care avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda

HOTARARE nr. 15/24.03.2022 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

HOTARARE nr. 14/24.03.2022 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1 100 000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

HOTARARE nr. 7/09.02.2022 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2022

HOTARARE nr. 5/27.01.2022 - privind aprobarea incheierii contractului de salubrizare pentru anul 2022, a tarifelor actualizate si noilor indicatori de performanta

HOTARARE nr. 4/27.01.2022 - pentru aprobarea "Planului anual de actiune in domeniul serviciilor sociale" la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau pentru anul 2022

HOTARARE nr. 3/27.01.2022 - pentru aprobarea "Planului de lucrari de interes local" pentru anul 2022 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social

HOTARARE nr. 2/27.01.2022 - pentru aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei domestice pe anul 2022 

HOTARARE nr. 1/27.01.2022 - privind aprobarea "Planului local de actiuni pentru comunitatea de rromi" de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau pentru anul 2022