Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2021

 -  HOTARARE nr. 1/28.01.2021 - pentru aprobarea "planului de lucrari de interes local"pentru anul 2021 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor benefeciare de ajutor social

 -  HOTARARE nr. 2/28.01.2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima infiintare retea de alimentare cu apa,(captare subterana ,depozitare,tratare imprejmuire si spatii tehnice comuna Buda, judetul Buzau "

 -  HOTARARE nr. 3/25.02.2021 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,PROGAZ BUZAU 2020", la care orasul/comuna este membru asociat

 -  HOTARARE nr. 4/25.02.2021 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda

 -  HOTARARE nr. 6/25.02.2021 - privind modificarea pozitiei nr.108 la inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buda, judetul Buzau