Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

H.C.L. - 2020

 -  HOTARARE nr. 19/2020 - privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar aflate în inventarul aparţinând Consiliului Local al comunei Buda

 -  HOTARARE nr. 16/2020 - privind aprobarea "Planului local de actiune pentru comunitatea de romi " de la nivelul comunei Buda , judetul Buzau pentru anul 2020

 -  HOTARARE nr. 3/2020 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020 - 2024, si a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale ia nivelul Comunei Buda

 -  HOTARARE nr. 2/2020 - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ­teritorială a Comunei Buda Judetul Buzau

 -  HOTARARE nr. 1/2020 - privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local de 547.682,52 lei a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2019 in cuantum de 255.855,46 lei