Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Proiecte - 2022

- HOTARARE Proiect NR. 20 - privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru " Construire spalatorie auto parter + bar cu birouri si locuinta de serviciu la mansarda" in comuna Buda, sat Buda, judetul Buzau, beneficiar Nastasoiu Nelu ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.19 - privind aprobarea majorarii unor taxe speciale locale aplicabile incepand cu data de 01.05.2022 la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.18 - pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitelor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 - Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.17 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.16 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a cosilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.16 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a cosilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.15 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a cosilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.12 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.9 - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.30 din 28.10.2021, anexa cerere de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare peste albia raului Ramnicu Sarat, comuna Buda, judetul Buzau" si aprobarea acestora pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G nr. 95/2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.8 - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.32 din 28.10.2021, anexa cerere de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi comunale in Comuna Buda, judetul Buzau si aprobarea acestora pentru Programul national de investitii Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G nr.95/2021... AICI

- HOTARARE Proiect NR.7 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2022... AICI

- HOTARARE Proiect NR.6 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pe anul 2022" al Consiliului local Buda, judetul Buzau... AICI

- HOTARARE Proiect NR.1 - privind aprobarea incheierii contractului de salubrizare pentru anul 2022, a aprobarii indicatorilor tehnico - economici si a tarifelor actualizate... AICI