Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Proiecte - 2022

- HOTARARE Proiect NR. 31 - privind rectificarea nr.4 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 27 - privind aprobarea " Planului local de actiune pentru comunitatea de romi " de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau pentru perioada Iulie - decembrie 2022  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 26 - privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii " Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Buda, judetul Buzau - etapa II" si participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 25 - pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii " Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Buda, judetul Buzau" - etapa II si acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare aferente cheltuielilor implementarii proiectului  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 24 - privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 22 - privind aprobarea participarii in cadrul proiectului " Dezvoltarea sistemului de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant" si "Realizare statii de incarcare pentru vehicule electrice" ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 21 - privind aprobarea documentatiei pentru organizarea licitatiei publice deschise in vederea inchirierii spatiului aferent Pietei agroalimentare sat Buda, comuna Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR. 20 - privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru " Construire spalatorie auto parter + bar cu birouri si locuinta de serviciu la mansarda" in comuna Buda, sat Buda, judetul Buzau, beneficiar Nastasoiu Nelu ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.19 - privind aprobarea majorarii unor taxe speciale locale aplicabile incepand cu data de 01.05.2022 la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.18 - pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitelor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 - Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare  ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.17 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.16 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a cosilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.16 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a cosilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.15 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Buda a cosilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.12 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.11 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Buda nr.28/28.10.2021 privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Comunei Buda de catre persoanele fizice ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.10 - privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului local Buda ca membru in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de Director al Scolii Gimnaziale Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.9 - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.30 din 28.10.2021, anexa cerere de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare peste albia raului Ramnicu Sarat, comuna Buda, judetul Buzau" si aprobarea acestora pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G nr. 95/2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.8 - privind indreptarea erorii materiale din HCL nr.32 din 28.10.2021, anexa cerere de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi comunale in Comuna Buda, judetul Buzau si aprobarea acestora pentru Programul national de investitii Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G nr.95/2021... AICI

- HOTARARE Proiect NR.7 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activitatilor autofinantate pe anul 2022... AICI

- HOTARARE Proiect NR.6 - privind aprobarea "Programului de achizitii publice pe anul 2022" al Consiliului local Buda, judetul Buzau... AICI

- HOTARARE Proiect NR.4 - pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului Comunei Buda din Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Eco Buzau 2009"... AICI

- HOTARARE Proiect NR.1 - privind aprobarea incheierii contractului de salubrizare pentru anul 2022, a aprobarii indicatorilor tehnico - economici si a tarifelor actualizate... AICI

Proiecte - 2021

- HOTARARE Proiect NR.98 - privind aprobarea planului anual de actiune in domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau, pentru anul 2022... AICI

- HOTARARE Proiect NR.97 - pentru aprobarea "planului de lucrari de interes local" pentru anul 2022 in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social... AICI

- HOTARARE Proiect NR.96 - pentru aprobarea Strategiei locale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei domenstice pe anul 2022... AICI

- HOTARARE Proiect NR.95 - privind aprobarea "Planului local de actiune pentru comunitatea de romi" de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau pentru anul 2022... AICI

- HOTARARE Proiect NR.93 - privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Buda, Judetul Buzau... AICI

- HOTARARE Proiect NR.92 - privind rectificarea nr.3 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021... AICI

- HOTARARE Proiect NR.91 - pentru participarea Comunei Buda la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal", in comuna Buda, judetul Buzau... AICI

- HOTARARE Proiect NR.90 - privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021... AICI

- HOTARARE Proiect NR.89 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 25000 mii lei, necesara cu ocazia serbarii pomului de Craciun la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau... AICI

- HOTARARE Proiect NR.88 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022... AICI

- HOTARARE Proiect NR.87 - privind actualizarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T Comuna Buda, judetul Buzau, aprobat prin H.C.L nr.14/19.08.2006... AICI

- HOTARARE Proiect NR.85 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi comunale in Comuna Buda, Judetul Buzau" pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de investitii " Anghel Saligny"... AICI

- HOTARARE Proiect NR.84 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Buda, Judetul Buzau pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de investitii " Anghel Saligny"... AICI

- HOTARARE Proiect NR.83 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele Danulesti si Toropalesti peste albia raului Ramnicu Sarat, Comuna Buda, judetul Buzau" pentru finantarea acestui in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny... AICI

- HOTARARE Proiect NR.82 - privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului local Buda ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat in vedeerea ocuparii functiei de Director al Scolii Gimnaziale Buda... AICI

- HOTARARE Proiect NR.81/28.09.2021 - privind acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Comunei Buda de catre pesoane fizice...AICI

- HOTARARE Proiect NR.81/24.09.2021 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satul Mucesti-Danulesti, comuna Buda, Judetul Buzau... AICI

- HOTARARE Proiect NR.78 - privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021... AICI

- HOTARARE Proiect NR.75 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism... AICI

- HOTARARE Proiect NR.72 - privind aprobarea infiintarii unei rampe pentru depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari... AICI

- HOTARARE Proiect NR.69 - privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, sat Buda, Comuna Buda, judetul Buzau" ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.66 - privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020 -2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.63 - pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Buda in calitate de asociat - membru la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei " ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.60 - privind aprobarea actualizarii "Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate" al primarului comunei Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.58 - privind aprobarea "Planului anual de asistenta medicala comunitara anul 2021 " de la nivelul comunei Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.56 - privind aprobarea Protocolului de colaborarea dintre Primaria Buda si Cabinet Medicina de Familie Gavrila Florescu Dragos in vederea asigurarii unor servicii sociale si medicale integrate in vederea imbunatatirii starii de sanatate a unor grupe vulnerabile ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.50 - privind aprobarea suplimentarii Organigramei si Statului de functii din cadrul UAT Comuna Buda, judetul Buzau, cu 10 posturi contractuale de asistenti personali ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.46 - privind stabilirea salariilor de baza la Gradatia 0 pentru persoanele angajate in Cabinetul Primarului si Cabinetul Viceprimarului din cadrul Primariei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.40 - privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.37 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al activităţilor autofinanţate pe anul 2021 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.34 - proiectului de hotarare privind aprobarea amplasementelor statiilor publice aflate pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale Buda, judetul Buzau .. AICI

- HOTARARE Proiect NR.31 - proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale cu indicele inflatiei pentru anul fiscal 2022 ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.22 - privind utilizarea excedentului bugetar ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.19 - privind modificarea pozitiei nr.108 la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buda, judetul Buzau ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.10 - privind casarea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul apartinand Consiliului Local al comunei Buda ... AICI

- HOTARARE Proiect NR.7 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ BUZAU 2020" , la care orasul/comuna este membru asociat ... AICI