Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii martie 2022

Dispozitia Nr.93/31.03.2022 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna ANDRONACHE NICOLAE

Dispozitia Nr.92/31.03.2022 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna RADU ONUT

Dispozitia Nr.91/31.03.2022 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna IORDAN PETRICA

Dispozitia Nr.90/31.03.2022 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna NEGRU PAULINA

Dispozitia Nr.89/23.03.2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al UAT Buda pe anul 2021

Dispozitia Nr.88/23.03.2022 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru SEREA REBECA

Dispozitia Nr.87/22.03.2022 privind modificarea cuantumului stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.86/17.03.2022 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in sedinta ordinara pe luna martie 2022

Dispozitia Nr.85/16.03.2022 privind aprobarea recuperarii sumei de 480 lei de la doamna MIROIU RODICA, domiciliata in sat Alexandru Odobescu, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.84/16.03.2022 privind aprobarea recuperarii sumei de 160 lei de la domnul APOSTOL MARIAN, domiciliat in sat Spidele, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.83/09.03.2022 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei FISTAC SILVIU cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.82/09.03.2022 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei MANESCU GEORGEL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.81/09.03.2022 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei BUTNARUS GAVRILA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.80/09.03.2022 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei TAGARICI GENICA

Dispozitia Nr.79/09.03.2022 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MARIOARA VASILE

Dispozitia Nr.78/09.03.2022 privind modificarea ajutorului social acordat beneficiarilor cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.77/07.03.2022 privind reorganizarea "Comisiei de casare" a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar apartinand domeniului public si privat al Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.76/07.03.2022 privind acordarea unui ajutor de deces in suma de 500 lei domnului LACATUS GRIGORE, cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau, pentru defuncta LACATUS CONSTANDA

Dispozitia Nr.75/07.03.2022 privind stabilirea punctului pentru efectuarea autorecenzarii asistate pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 la nivelul UAT Comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.74/03.03.2022 privind imputernicirea persoanelor responsabile pentru constatarea starii de fapt a terenurilor agricole nelucrate

Dispozitia Nr.73/03.03.2022 privind acordarea gradatiei 2, corespunzatoare trasei de vechime in munca domnului BALANICA ADRIAN, avand functia contractuala de Consilier personal al Viceprimarului Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.72/03.03.2022 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.71/03.03.2022 privind incetarea contractului individual de munca al domnului BRAN VALENTIN asistent personal al persoanei cu handicap grav BRAN IORDANA

Dispozitia Nr.70/02.03.2022 privind aprobarea acordarii si stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav BRAN IORDANA, domiciliata in comuna Buda, judetul Buzau incepand cu luna martie 2022