Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii noiembrie 2021

Dispozitia Nr.276/26.11.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, doamnei SAVA NELUTA-GABRIELA pe functia contractuala de asistent personal, gradatia 3, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap SAVA TINCA  

Dispozitia Nr.275/25.11.2021 privind incetarea contractului de munca al doamnei LAZAR FLORENTINA asistent personal al persoanei cu handicap TAPARJAN DUMITRU

Dispozitia Nr.274/25.11.2021 privind constituirea "Comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale" al comunei Buda, judetul Buzau 

Dispozitia Nr.273/23.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei LAZARESCU PAULA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.272/22.11.2021 privind incetarea contractului de munca al doamnei CALITEANU MARIAS asistent persoanal al persoanei cu handicap CONSTANTIN MITI

Dispozitia Nr.271/19.11.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei NEGREA IONUT

Dispozitia Nr.270/19.11.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru ENACHE CATALIN 

Dispozitia Nr.269/19.11.2021 privind incetarea alocatlel de sustinere a familiei pentru FILIMON VIOLETA

Dispozitia Nr.268/19.11.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru TANASE MARINELA

Dispozitia Nr.267/19.11.2021 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MANESCU ION

Dispozitia Nr.266/19.11.2021 privind respingerea acordarii venitului minim garantat domnului/doamnei CISMARU GIGI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.265/19.11.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MARIOARA MI NELAS cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.264/19.11.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.263/19.11.2021 privind aprobarea reluarii platitii ajutoritlui social domnului/doamnei FISTAC STELICA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.262/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei RADU DORINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.261/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei LACATUS BITA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.260/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei RADUCAN LILIA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.259/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei LEOPEA MILICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.258/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU RADITA cu  domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.257/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului /doamnei TAGARICI RAMONA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.256/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei CALIN TUDOR cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.255/19.11.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei NICULITA DANIELA cu domiciliul in comuna Buda, judetu Buzau

Dispozitia Nr.254/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LAZARESCCU PAULA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.253/19.11.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei LACATUS ANA CATALINA

Dispozitia Nr.252/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LACATUS ANA CATALINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.251/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei,DUMITRU STANCA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.250/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, LACATUS COMAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.249/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, MIRCEA NICUSOR cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.248/19.11.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, IORDAN PETRICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.247/18.11.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in sedintă ordinara pe luna NOIEMBRIE 2021

Dispozitia Nr.246/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 1, corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Dragulin Victor, avand functia contractuala de Consilier in cadrul Cabinetului Primarului Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.245/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 3 ,corespunzatoare transei de vechîme in munca doamnei Maria lonela , avand functia contractuala de Referent in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.244/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 4 ,corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Tatula lon, avand functia publica de Referent superior in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.243/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 1, corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Rapeanu Liviu, avand functîa contractuala de Sofer in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.242/16.11.2021 privind acordarea gradatiei 5, corespunzatoare transei  de vechime in munca domnului Butnarus Costel, avand functia contractuala de Sofer I in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.241/16.11.2021 privind stabilirea procedurii de lnventariere a mijloacelor fixe materialelor și valorilor bănesti, apartinand domeniului public și privat al comunei Buda, judetul Buzau pe anul 2021

Dispozitia Nr.240/03.11.2021 privind acordarea unui ajutor de deces in suma de 500 lei domnului MOISE VASILE ,cu domiciliul in Comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.239/02.11.2021 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau