Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii iulie 2021

Dispozitia Nr.165/02.07.2021 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.166/02.07.2021 privind aprobarea Planului anual de formare profesionala a functionarilor din cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.167/02.07.2021 privind aprobarea completarii art.2 al Dispozitiei nr 258/30.09.2019 cu procedură de sistem formalizate pe activităti desfăsurate de personalul din aparatul de specialitate al primarului

Dispozitia Nr.168/02.07.2021 privind aprobarea procedurii operationale PANTOUFLAGE si desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.169/02.07.2021 privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.170/13.07.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei TAMPURICA MARIANA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.171/13.07.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru unii beneficiari de ajutor social

Dispozitia Nr.172/13.07.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei IORDAN PETRICA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.173/13.07.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, MARIOARA MINELAS cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.174/13.07.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, CALIN CAMELIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.175/19.07.2021 privind desemnarea persoane lor responsabile de avertizarea alarmare si evacuare a populatiei din satul Valea Larga, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.176/19.07.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de avertizarea, alarmarea si evacuarea populatiei din satul Buda, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.177/19.07.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de avertizarea, alarmarea si evacuarea populatiei din satul Spidele, comuna Buda , judetul Buzau

Dispozitia Nr.178/19.07.2021 privind desemnarea persoane lor responsabile de avertizarea, alarmare si evacuarea populatiei din satul Alexandru Odobescu, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.179/19.07.2021 privind desernnarea persoanelor responsabile de avertizarea alarmare si evacuare a populatiei din satul Mucesti Danulesti, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.180/19.07.2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Buda si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara

Dispozitia Nr.181/22.07.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședinta ordinara pe luna IUNLIE      2021

Dispozitia Nr.182/23.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.183/26.07.2021 privind incadrarea si stabilirea salariu lui de baza, doamnei DOBRIN MARIA , pe functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetuI Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.184/28.07.2021 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare domnului MIROIU IORDACHE, domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau