Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii iunie 2021

Dispozitia Nr.136/02.06.2021 privind suspendarea acordarii stimulentijJui educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.137/03.06.2021 privind aprobarea reorganizarii Comisiei de monitorizare si a Secretariatului tehnic in cadrul Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.138/07.06.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza ,doamnei GAVRILA VERONICA, pe functia contractuala de asistent personal, gradatia 3, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.139/08.06.2021 privind acordarea unui ajutor de deces in suma de 500 lei domnului URSU VASILE,cu domiciliul in Comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.140/08.06.2021 privind revocarea Dispozitiei nr. 138/07.06. 2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, doamnei GAVRILA VERONICA, pe functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 3, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.141/17.06.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in Sedinta ordinara pe luna IUNIE 2021

Dispozitia Nr.142/22.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului STROE ION, cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.143/30.06.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei, VOICU RADU cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.144/30.06.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei, MOLDOVEANU CARMEN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.145/30.06.2021 privind acordare a alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MOLDOVEANU CARMEN

Dispozitia Nr.146/30.06.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei, ENACHE PANAETE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.147/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei CISMARU GIGI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.148/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MIRCEA FLORICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.149/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei CAZAN NELUS ROMEO cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.150/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei CHITU GHEORGHE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.151/30.06.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna MANESCU SANDU SEBASTIAN

Dispozitia Nr.152/30.06.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna BUICA MIHAIL

Dispozitia Nr.153/30.06.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna TAMPURICA MARIANA

Dispozitia Nr.154/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei URSU VASILE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.155/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei CRACIUN ANA-MARIA cu domiciliul in comuna Buda judetul Buzau

Dispozitia Nr.156/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MIROIU ENITA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.157/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MIRCEA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.158/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MANESCU NECULAI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau 

Dispozitia Nr.159/30.06.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei BUCUR STEFANA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.160/30.06.2021 privind respingerea acordarii venitului minim garantat domnului/doamnei TOBOSARU ISAURA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.161/30.06.2021 privind acordarea alocatiei de sustitiere a familiei domnului/doamnei PANAETE GIANINA

Dispozitia Nr.162/30.06.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru TIREL CONSTANTIN

Dispozitia Nr.163/30.06.2021 privind incetarea alocatiei de eustinere a familiei pentru CRACIUN PETRICA ANGELICA

Dispozitia Nr.164/30.06.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/ doamnei SPACHE CATALIN