Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii martie 2021

Dispozitia Nr.67/02.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al UAT Buda pe anul 2020

Dispozitia Nr.68/02.03.2021 privind numirea doamnei NECULA GHENITA in calitate de curator al persoanei cu handicap grav BRATU AURICA, domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.69/08.03.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei GAITANARU ADRIANA

Dispozitia Nr.70/08.03.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social unor beneficiari

Dispozitia Nr.71/08.03.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna MIRCEA FLORICA

Dispozitia Nr.72/08.03.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna CIOCAN COSTEL

Dispozitia Nr.73/08.03.2021 privind suspendarea acordariî ajutorului social pentru domnul/doamna LAZARESCU PAULA

Dispozitia Nr.74/08.03.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna MOLDOVEANU SURAJ

Dispozitia Nr.75/08.03.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna CISMARU GIGI

Dispozitia Nr.76/08.03.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei TOADER VASILE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.77/08.03.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei PASCU JOSIN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.78/08.03.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei NECULA VICTOR cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.79/08.03.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei NASTASOIU NELA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.80/08.03.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului /doamnei CRINTEA MADALINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.81/08.03.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei NEGREA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.82/08.03.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei NECULA OLIMPIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.83/11.03.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 03.03.2021, doamnei NECULA GHENITA avand functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.84/16.03.2021 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare domnului LAPTOIU TANASE ,reprezentantul persoanei cu handicap LAPTOIU SANDA domiciliata in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.85/17.03.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședintă ordinara pe luna MARTIE 2021

Dispozitia Nr.86/24.03.2021 privind aprobarea acordarii stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru anul scolar 2020 - 2021

Dispozitia Nr.87/25.03.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, doamnei CALIMENT RAMONA DANIELA pe functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap BRAN CRISTINA MIRABELA

Dispozitia Nr.88/26.03.2021 privind modificarea art.2 si art.3 la Dispozitia nr.42/POT 1 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate ,taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buda si stabilirea comisiilor de examinare si solutionare a contestatiilor

Dispozitia Nr.89/26.03.2021 privind aprobarea acordarii membrilor comisiilor de examen organizat pentru concursului de ocupare a functiei pubice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate, taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buda

Dispozitia Nr.90/29.03.2021 privind punerea in executare a mandatului emis de Judecatoria Braila, judetul Braila, in dosarul civil nr.8686/196/2020