Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii ianuarie 2021

 

 - Dispozitia Nr.39/28.01.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare aplicabile in anul fiscal 2021 pentru functiile de demnitate publica de la nivelul Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.38/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza pentru anul bugetar 2021 functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Prmariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.37/28.01.2021 privind stabilirea salariuluî de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei NEGOESCU PAULA, avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.36/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand eu data de 13.01.2021, doamnei PINDARU DANIELA, avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.35/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnel GINERICA MIRELA , avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.34/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei LEOPEA MARIANA , avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0 ,in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.33/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei CRACIUN ANGELICA, avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.32/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei AVRAM PETRICA, avand functia contractuala de asistent personal ,gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.31/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei POSOBESCU ALINA, avand functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 1 ,in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.30/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei STANILA VALENTINA, avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 1, in cadrul Prîmariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.29/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei FRATILA ANICA, avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 1, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.28/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei CRACIUN LILIANA, avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 1, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.27/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei JUGARU CORNELIA , avand functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 1, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.26/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei LACATUS STANICA , avand functia contractuala de asistent personal, gradatia l, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.25/28.01.2021 privind stabilirea salariulul de baza incepand cu data de 13.01.2021 , doamnei NEGREA ANA VIOLETA , avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 1, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.24/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, domnului CALIN GHEORGHE , avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 1, in cadrul Prîmariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.23/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, domnului BRAN VALENTIN , avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.22/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021,domnului IORDAN TUDOREL   avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.21/28.01.2021 privind  stabilirea  salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei IORDAN  IONELA-LAURA  avand functia contractuala de asistent personal, gradatia 0 in cadrul Primariei Comunei Buda, Judetul Buzau

Dispozitia Nr.20/28.01.2021 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 13.01.2021, doamnei DOBRE LILIANA   avand functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda ,judetul Buzau

Dispozitia Nr.19/26.01.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei VOICU ANA-MARIA

Dispozitia Nr.18/26.01.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei,TAGARICI GENICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.17/26.01.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, ISTUDOR VIOREL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.16/26.01.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, BUICA MIHAILcu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.15/26.01.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/ dnei,TIREL CONSTANTIN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.14/26.01.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/ doamnei TIREL CONSTANTIN

Dispozitia Nr.13/26.01.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/ dnei,ENACHE COSTEL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.12/26.01.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social unor beneficiari

Dispozitia Nr.11/26.01.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru unii beneficiari de ajutor social

Dispozitia Nr.10/26.01.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului /doamnei TURBEA EMIL cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

- Dispozitia Nr.9/26.01.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului / doamnei TAGARICIU ANICA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

- Dispozitia Nr.8/26.01.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului /doamnei BARA RADU cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

- Dispozitia Nr.7/21.01.2021 privind convocarea Consiliului local Buda ,judetul Buzau, in sedintă ordinara pe luna Ianuarie 2021

- Dispozitia Nr.6/15.01.2021 privind punerea in aplicare a mandatului emis de Judecatoria Rimnicu Sarat , judetul Buzau, in dosarul civil nr. 2332/ 287/ 2020

- Dispozitia Nr.5/13.01.2021 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru obiectivul - MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR UMAN ,SAT BUDA,COMUNA BUDA,JUDETUL BUZAU

- Dispozitia Nr.4/07.01.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea POAD 2021 la nivelul Comunei Buda ,judetul Buzau 

- Dispozitia Nr.3/04.01.2021 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare domnului BARA RADU , persoana cu handicap domiciliata in comuna Buda ,judetul Buzau 

- Dispozitia Nr.2/04.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din sectiunea de functionare cu suma de 25649,69 lei din excedentul bugetar - venituri proprii  sursa E existent la data de 31.12.2020 

- Dispozitia Nr.1/04.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din sectiunea de dezvoltare cu suma de 547536,08 lei din excedentul bugetar existent la data de 31.12.2020