Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Dispozitii august 2021

Dispozitia Nr.185/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei TURCANU ALEXANDRU cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.186/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU MIOARA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.187/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei NEDELCU MARIUS GIANI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.188/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei CALINESCU CATERINA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.189/16.08.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei ANDRONACHE NICOLAE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.190/16.08.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru unii beneficiari de ajutor social

Dispozitia Nr.191/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MANESCU SANDU SEBASTIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.192/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei BIRA VIRGIL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.193/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/ doamnei MIRCEA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.194/16.08.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MOLDOVEANU COSTEL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.195/16.08.2021 privind respingerea acordarii venitului minim garantat domnului/doamnei CRISTEA MARIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.196/16.08.2021 privind  acordarea  unui ajutor de urgenta in suma de 500 leî domnului GRIGORE EMIL, cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau, pentru defunctul Turcanu Alexandru

 

 

Dispozitii iulie 2021

Dispozitia Nr.165/02.07.2021 privind suspendarea acordarii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.166/02.07.2021 privind aprobarea Planului anual de formare profesionala a functionarilor din cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.167/02.07.2021 privind aprobarea completarii art.2 al Dispozitiei nr 258/30.09.2019 cu procedură de sistem formalizate pe activităti desfăsurate de personalul din aparatul de specialitate al primarului

Dispozitia Nr.168/02.07.2021 privind aprobarea procedurii operationale PANTOUFLAGE si desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.169/02.07.2021 privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.170/13.07.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei TAMPURICA MARIANA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.171/13.07.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru unii beneficiari de ajutor social

Dispozitia Nr.172/13.07.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei IORDAN PETRICA cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.173/13.07.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, MARIOARA MINELAS cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.174/13.07.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/dnei, CALIN CAMELIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.175/19.07.2021 privind desemnarea persoane lor responsabile de avertizarea alarmare si evacuare a populatiei din satul Valea Larga, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.176/19.07.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de avertizarea, alarmarea si evacuarea populatiei din satul Buda, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.177/19.07.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de avertizarea, alarmarea si evacuarea populatiei din satul Spidele, comuna Buda , judetul Buzau

Dispozitia Nr.178/19.07.2021 privind desemnarea persoane lor responsabile de avertizarea, alarmare si evacuarea populatiei din satul Alexandru Odobescu, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.179/19.07.2021 privind desernnarea persoanelor responsabile de avertizarea alarmare si evacuare a populatiei din satul Mucesti Danulesti, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.180/19.07.2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Buda si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara

Dispozitia Nr.181/22.07.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședinta ordinara pe luna IUNLIE      2021

Dispozitia Nr.182/23.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.183/26.07.2021 privind incadrarea si stabilirea salariu lui de baza, doamnei DOBRIN MARIA , pe functia contractuala de asistent personal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetuI Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.184/28.07.2021 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare domnului MIROIU IORDACHE, domiciliat in comuna Buda, judetul Buzau

 

Dispozitii iunie 2021

Dispozitia Nr.136/02.06.2021 privind suspendarea acordarii stimulentijJui educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.137/03.06.2021 privind aprobarea reorganizarii Comisiei de monitorizare si a Secretariatului tehnic in cadrul Primariei comunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.138/07.06.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza ,doamnei GAVRILA VERONICA, pe functia contractuala de asistent personal, gradatia 3, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.139/08.06.2021 privind acordarea unui ajutor de deces in suma de 500 lei domnului URSU VASILE,cu domiciliul in Comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.140/08.06.2021 privind revocarea Dispozitiei nr. 138/07.06. 2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, doamnei GAVRILA VERONICA, pe functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 3, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap MIROIU GICA

Dispozitia Nr.141/17.06.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in Sedinta ordinara pe luna IUNIE 2021

Dispozitia Nr.142/22.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 1000 lei domnului STROE ION, cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.143/30.06.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei, VOICU RADU cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.144/30.06.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei, MOLDOVEANU CARMEN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.145/30.06.2021 privind acordare a alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MOLDOVEANU CARMEN

Dispozitia Nr.146/30.06.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei, ENACHE PANAETE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.147/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei CISMARU GIGI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.148/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei MIRCEA FLORICA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.149/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei CAZAN NELUS ROMEO cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.150/30.06.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei CHITU GHEORGHE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.151/30.06.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna MANESCU SANDU SEBASTIAN

Dispozitia Nr.152/30.06.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna BUICA MIHAIL

Dispozitia Nr.153/30.06.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna TAMPURICA MARIANA

Dispozitia Nr.154/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei URSU VASILE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.155/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei CRACIUN ANA-MARIA cu domiciliul in comuna Buda judetul Buzau

Dispozitia Nr.156/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MIROIU ENITA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.157/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MIRCEA MARIAN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.158/30.06.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei MANESCU NECULAI cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau 

Dispozitia Nr.159/30.06.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei BUCUR STEFANA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.160/30.06.2021 privind respingerea acordarii venitului minim garantat domnului/doamnei TOBOSARU ISAURA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.161/30.06.2021 privind acordarea alocatiei de sustitiere a familiei domnului/doamnei PANAETE GIANINA

Dispozitia Nr.162/30.06.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei pentru TIREL CONSTANTIN

Dispozitia Nr.163/30.06.2021 privind incetarea alocatiei de eustinere a familiei pentru CRACIUN PETRICA ANGELICA

Dispozitia Nr.164/30.06.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/ doamnei SPACHE CATALIN

 

Dispozitii mai 2021

Dispozitia Nr.118/04.05.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea concesionarii terenurilor in suprafata de 725 mp situat in catun Fundul Budei sat Buda si teren in suprafata de 2095 mp situat in sat Spidele, comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.119/12.05.2021 privind revocarea Dispozitiei nr. 85/ 17.03.2021 privind incetarea contractului de munca al domnului BRAN VALENTIN asistent al persoanei cu handicap BRAN IORDANA

Dispozitia Nr.120/20.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei domnului BUCUR SANDU,cu domiciliul in Ramnicu Sarat, str. Zona Pod, bl 22, sc D et.3 ap.14, judetul Buzau

Dispozitia Nr.121/20.05.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in Sedinta ordinara pe luna Mai 2021

Dispozitia Nr.122/20.05.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, doamnei CALITEANU MARIAS pe functia contractuala de asistent persoanal, gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap CONSTANTIN MITI

Dispozitia Nr.123/20.05.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MINCU RALUCA

Dispozitia Nr.124/20.05.2021 privind acordarea alocatiei de sustlnere a familiei domnului/doamnei MINCU IONEL

Dispozitia Nr.125/20.05.2021 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei LACATUS GRIGORE

Dispozitia Nr.126/20.05.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei TIREL CONSTANTIN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.127/20.05.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social domnului/doamnei GRIGORAS IONELIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau 

Dispozitia Nr.128/20.05.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna NEDELCU MARIUS GIANI

Dispozitia Nr.129/20.05.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna CHITU GHEORGHE

Dispozitia Nr.130/20.05.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna CALINESCU CATERINA

Dispozitia Nr.131/20.05.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna ANDRONACHE NICOLAE

Dispozitia Nr.132/20.05.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei JITARU SANDICA NICUTA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.133/20.05.2021 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei JITARU SANDICA NICUTA

Dispozitia Nr.134/24.05.2021 privind constituirea Comisiei speciale avand ca atributii intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al Cornunei Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.135/25.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 500 lei doamnei MIROIU AURICA, cu domiciliul in Comuna Buda, judetul Buzau

 

Dispozitii aprilie 2021

Dispozitia Nr.91/05.04.2021 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei pentru perioada decembrie-martie, sezonul rece 2020-2021

Dispozitia Nr.92/07.04.2021 privind suspendarea acordaîii stimulentului educational unor solicitanti cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.93/15.04.2021 privind convocarea Consiliului local Buda, judetul Buzau, in ședintă ordinara pe luna Aprilie 2021

Dispozitia Nr.94/15.04.2021 privind aprobarea „Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021”

Dispozitia Nr.95/19.04.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei CRACIUN ANA MARIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.96/19.04.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei SLABU ELENA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.97/19.04.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei NASTASOIU NELA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.98/19.04.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei MILITARU ION IONUT cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.99/19.04.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei MILITARU ION IONUT

Dispozitia Nr.100/19.04.2021 privind acordarea venitului minim garantat domnului/doamnei CIOCAN FLORENTIN cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.101/19.04.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei LAZARESCU TUDOREL cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.102/19.04.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei CIOBOTARU COSTEL cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.103/19.04.2021 privind modificarea ajutorului social acordat domnului/doamnei STROE CAMELIA cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau 

Dispozitia Nr.104/19.04.2021 privind suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna CAZAN NELUS ROMEO

Dispozitia Nr.105/19.04.2021 privind Suspendarea acordarii ajutorului social pentru domnul/doamna IORDAN PETRICA

Dispozitia Nr.106/19.04.2021 privind aprobarea reluarii platii ajutorului social domnului/doamnei ANDRONACHE NICOLAE cu domiciliul in comuna Buda, judetul Buzau

Dispozitia Nr.107/19.04.2021 privind incetarea acordarii ajutorului social unor beneficiari cu domiciliul in comuna Buda,judetul Buzau

Dispozitia Nr.108/19.04.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei

Dispozitia Nr.109/19.04.2021 privind acordarea alocatlei de sustinere a familiei domnului/doamnei MANESCU CATALIN

Dispozitia Nr.110/19.04.2021 privind acordarea alocatiei de sustinere a familiei domnului/doamnei LUCACI MARIANA

Dispozitia Nr.111/19.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei NECULA GHENITA ,asistent personal al persoanei cu handicap BRATU AURICA

Dispozitia Nr.112/19.04.2021 privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor doamnei CUCU IOANA persoana cu handicap

Dispozitia Nr.113/20.04.2021 privind incadrarea si stabilirea salariului de baza, doamnei EFTIMIE MIRELA pe functia contractuala de asistent persoanal gradatia 0, in cadrul Primariei Comunei Buda, judetul Buzau, al persoanei cu handicap EFTIMIE ANASTASIOS

Dispozitia Nr.114/21.04.2021 privind aprobarea acordarii membrilor comisiilor de examen organizat pentru concursului de ocupare a functiei publice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate, taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buda

Dispozitia Nr.115/21.04.2021 privind numirea doamnei TRONARU MARIA in functia publica de executie Inspector grad profesional asistent gradatie 3, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului domunei, judetul Buzau si stabilirea salariului de baza

Dispozitia Nr.116/26.04.2021 privind aprobarea incadrarii, pe perioada mandatului, in functia contractuala de CONSILIER PERSONAL in CABINETUL VICEPRI MARULUI a domnului BALANICA ADRIAN si stabilirea salariului de baza incepand cu data de 04.05.2021

Dispozitia Nr.117/27.04.2021 privind aprobarea incadrarii, pe perioada mandatului, in functia contractuala de CONSILIER  PERSONAL in CABINETUL PRIMARULUI a domnului DRAGULIN  VICTOR si stabilirea salariului de baza incepand cu data de 04.05.2021