Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

ANUNT CONCURS OCUPARE POST DE INSPECTOR SUPERIOR

DOCUMENTUL AICI

    Pe data de 01.04.2021 ,ora 10.00, la sediul Primariei comunei Buda, judetul Buzau se organizeaza concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate, taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei BUDA

Coditii de ocupare a functiei publice de INSPECTOR SUPERIOR

1. este cetatean roman cu domiciliul in Romania;
2. cunoaste limba romana scris si vorbit;
3. are capacitate deplina de exercitiu;
4. este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica;
5. indeplineste conditiile de studii si vechime , respective are studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte economice si un an vechime in specialitatea studiilor ;
6. nu a fost condamnat pentru infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau contra autoritatii ,infractiuni de coruptie sau serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei ,infractiuni de la.ls ori a unor infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice ;
7 .nu le-a fost interzia dreptul de a ocupa o functie publica prin hotarare Judecatoreasca definitive;

8. nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciP.linare in ultimii 3 ani ;
9. nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

    Cei interesati sunt rugati sa depuna la sediul Primariei Comunei Buda in termen de 20 de zile de la publicarea pe site-ul institutiei si site-ul ANFP , un dosar de inscriere continand actele din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute mai sus insotite de cererea Nr. telefon relatii 0238775345

REZULTATUL - selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de ,,Inspector, clasa I, gradul profesional asistent"

REZULTATUL


selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de ,,Inspector, clasa I, gradul profesional asistent" la compartimentul contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buda, judetul Buzau


Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) si art. 50, alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de 1nscriere:

GENERIC35BW120210328215841

• Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 01.04.2021, ora10:00, la sediul Primariei comunei Buda.

• Afisat astazi, 29.03.2021, ora 15:00, la sediul si pe site-ul Primariei comunei Buda.

DOCUMENTUL AICI

CONCURS - INSPECTOR ASISTENT (Compartimentul contabilitate)

ANEXA

   Primaria comunei Buda organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate ,taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buda si stabilirea comisiilor de examinare si solutionare a contestatiilor.

   La data de 04.02.2021 ,ora 10.00, la sediul Primariei comunei Buda judetul Buzau se organizeaza concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de INSPECTOR ASISTENT in cadrul compartimentului contabilitate ,taxe si impozite din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Buda.

   Bibliografia si conditiile de participare la examen sunt inscrise in anexa.