Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL - MANAGER PROIECTE

Pentru mai multe detalii acceseaza AICI

Bibliografie AICI

 

Pe data de 05.09.2022 ,ora 10.00, la sediul Primariei comunei Buda, judetul Buzau se organizeaza concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de MANAGER PROIECTE in cadrul compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Evidenta funciara si Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei BUDA

Conditii de ocupare a functiei contractuale de MANAGER PROIECTE :

1. este cetatean roman cu domiciliul in Romania;
2. cunoaste limba romana scris si vorbit;
3. are capacitate deplina de exercitiu;
4. indeplineste conditiile de studii si vechime , respective are studii universitare de licenta absolvite cu diploma in stiinte economice si minim 3 ani vechime in specialitatea studiilor ;
5. nu a fost condamnat pentru infractiuni contra umanitatii ,contra statului sau contra autoritatii ,infractiuni de coruptie sau serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei ,infractiuni de la.ls ori a unor infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei.

Cei interesati sunt rugati sa depuna la sediul Primariei Comunei Buda in termen de 20 de zile de la publicarea pe site-ul institutiei si site-ul ANFP , un dosar de inscriere continand actele din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute mai sus.

Nr. telefon relatii 0238775345