Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Comunei BUDA

Judetul Buzau

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

Anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri publice

 

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primaria Comunei Buda , județul Buzau, cod fiscal: 3662444, telefon/fax:0238775345, e-mail persoană de contact Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Suprafata construita de  12,15 mp si  14 mp  teren-sopron - aferent PIETEI COMUNALE BUDA conform CF 20071 ,situata in satul Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau.

Documentația a fost întocmită conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul TAXE SI IMPOZITE LOCALE

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul TAXE SI IMPOZITE LOCALE

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

 100 LEI /CAIET SARCINA

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
07.06.2022, ora 12.00. 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
09.06.2022 ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primaria Comunei Buda , județul Buzau, cod fiscal: 3662444

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

10.06.2022 ora 10:00, Primaria Comunei Buda , județul Buzau 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  

7. Data publicarii anunţului de licitaţie pe site-ul Primariei comunei Buda ,judetul Buzau : 27.05.2022