CONCESIUNE - ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICA - 06.05.2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICA

1.Informaţii generale privind concedentul :

Primaria comunei Buda ,judeţul Buzău ,Cod fiscal 3662444,tel/fax 0238775345,adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

  2.1 Imobil   teren in suprafaţă de 2095 mp  situat  in satul Spidele ,comuna Buda ,judeţul Buzău  si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 210 , aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu  număr cadastral 20463 .

  2.2 Imobil teren in suprafaţă de 725 mp  situat  in cătunul Fundul Budei ,satul Buda ,comuna Buda ,judetul Buzau  si figurează conform H.G.R. nr. 1348/2001, Anexa nr.18, nr.crt. 204 ,aparţinând domeniului public al comunei Buda , înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Buda cu  număr cadastral 20461.

  2.3 Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 si conform Hotarărilor Consiliului local Buda nr.8 si nr.9 din 31.03.2021.

 

  1. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1Modaliatea sau modalităţile prin care  persoanele interesate pot intra in posesia  unui exemplar  al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primarii comunei Buda  ,in baza unei cereri.

  3.2.Denumirea si adresa serviciului sau compartimentului din cadrul concedentului  de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: Primaria comunei Buda ,Registratura ,localitatea Buda ,str, Trandafirilor nr.640 ,judeţul Buzău.

3.3 Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar este de 100 lei .Preţul in numerar se achită la caseria instituţiei.

3.4.Data limită pentru solicitare de clarificari :25.05.2021

4.Informaţii privind oferta :

4.1 Data limită de depunere a ofertelor :

08.06.2021 ,orele 16,00,

4.2 Adresa la care se depun ofertele:

 Primaria comunei Buda ,judeţul Buzau,str. Trandafirilor nr.640 .

4.3 Numărul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta : un exemplar .

5.Informaţii privind data si ora desfasurarii  sedinţei de deschidere a ofertelor :

09.06.2021,orele10,00,Biblioteca comunala Buda.

  1. 6. Denumire ,adresa de e-mail ,nr.de telefon /fax al instanţei competentă pentru soluţionarea litigiilor:

Secţia de contencios administrativ a Tribunalului  Buzău, Str.ARHITECT PETRE ANTONESCU ,Nr.4,judeţul Buzău  tel/Fax 0238717960/ 0238717959, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

  1. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie : 12.05.2021