REZULTATUL - selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de ,,Inspector, clasa I, gradul profesional asistent"

REZULTATUL


selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de ,,Inspector, clasa I, gradul profesional asistent" la compartimentul contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buda, judetul Buzau


Avand in vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) si art. 50, alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de 1nscriere:

GENERIC35BW120210328215841

• Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 01.04.2021, ora10:00, la sediul Primariei comunei Buda.

• Afisat astazi, 29.03.2021, ora 15:00, la sediul si pe site-ul Primariei comunei Buda.

DOCUMENTUL AICI